ŞÜŞƏ KAMİNLƏR

Şüşə kaminlər hər bir tərəfdən alov görsənə biləcək bir görünüş yaradır. Belə kaminlər eleqant bir görünüşə malik olaraq nəinki məkanı qızdırır həm də bayram əhvalı yaradır. Şüşə kaminlər məkanda mövcud olaraq eyni vaxtda interyerə mane olmayan və  nəzərəçarpmayan bir sənət əsəsri  kimi görsənir. Bundan əlavə bu tip kaminlər otağa  əlavə bir ölçü verir və istənilən dizayn formasında istehsal oluna bilir. Şüşə kaminlər ağac, qaz və bəzi hallarda etil spirti iləçalışır.