Mərkəzi şömine
Mərkəzi kaminlər əsl heykəllərdir, möhtəşəm və zamansız görünür, istənilən memarlıq interyerinə zəriflik, xarakter və üslub gətirir. Mərkəzi kamin odun, qaz və ya etanol üzərində fəaliyyət göstərə bilər və açıq, qapalı, çoxtərəfli, fırlanan və s. ola bilər. Mərkəzi kaminlər adətən otağın mərkəzində və ya künclərin yaxınlığında yerləşir və tez-tez yarı ayırma yaratmaq üçün istifadə olunur. . Bloch Design mərkəzi kaminləri tez-tez işığa və şəffaflığa imkan vermək üçün əsas başlıq üçün daha böyük şüşə bölmələrdən istifadə edir.