asma kaminlər

Toronto01

Asma kaminlər interyerdə   çox effektiv , eleqant vəözünə məxsus üslubda  görsənir və məkanın daha da işıqlı və geniş görməsinə səbəb olur.

 

Bunları daha çox şüşədən istehsal olunan kaminlərə aid etmək olar. Belə tip kaminlər daha çox minimalistik üslubda təqdim olunur və müasir  məkanın interyerinə kreativ tərz qatır. Bizim asma kaminlər  evinizdə  “alov  heykəl ” ə  bənzəyərək  diqqət mərkəzinəçevrilə bilər.

 

Bu kaminlər odun ,qaz və ya etil spiriti  ilə işləyir və açıq , qapalı , hər iki tərəfi açıq ,hərlənən və sair  olur.

 

Bu tip kaminlər otağın  mərkəzində ,iki otag arası , otağın hər hansi bir  küncündə vəçöldə bağçada quraşdırılır.

 

asma kaminlər …